imperial foundationo fundacji

 

Misja fundacji Imperial Foundation to pomoc osobom dotkniętym problemem blizn pooparzeniowych, pourazowych oraz cierpiących na powikłania w wyniku choroby oparzeniowej. Finansujemy w 100% terapię leczniczą blizn, szczególnie u osób, które ze względu na niekorzystną sytuację finansową, nie mogą sobie pozwolić na bardzo wysokie koszty leczenia.Przyjętą misję realizujemy dzięki wiedzy i zaangażowaniu naszych doświadczonych specjalistów: lekarzy i kosmetologów, którzy wnikliwie ocenią dany przypadek i zaproponują najlepsze rozwiązanie dla osiągnięcia maksymalnych efektów zabiegowych.